Szkolenie : Strach ma wielkie oczy. (bezpłatne)

Czy pacjenta można nastraszyć, aby go zmotywować?

Strach bywa bodźcem do działania. Tu i teraz pod wpływem strachu zmieniamy swoje działanie, aby uniknąć nieszczęścia, zmniejszyć ryzyko, uciec. Lekarze często, w dobrej wierze i z najlepszymi intencjami, próbują nastraszyć pacjentów, by ci zmienili swój styl życia, zaczęli stosować się do zaleceń terapeutycznych. Na ile jednak strach może powodować w życiu pacjenta zmiany trwałe ? Zapoznaj się z fragmentem wystąpienia poświęconego tym zagadnieniom. O straszeniu pacjentów i innych metodach wpływania na nich rozmawiamy z lekarzami podczas ogólnopolskiego projektu edukacyjnego HIPERMOTYWACJA. Projekt ten obejmuje m.in cykl 19 warsztatów w kluczowych polskich ośrodkach kardiologicznych. Wyłącznym sponsorem projektu jest TEVA.

wróć na górę